ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ(ลูกจ้างชั่วคราว)

หัวเรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ(ลูกจ้างชั่วคราว)
รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ(ลูกจ้างชั่วคราว)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-09-03
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-09-11