เผยแพร่รายผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 4)

หัวเรื่องเผยแพร่รายผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 4)
รายละเอียดเผยแพร่รายผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 3) ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-08-27
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)