แจ้งผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ให้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวและเข้าทำงานวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ) รพ.พะเยา

หัวเรื่องแจ้งผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ให้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวและเข้าทำงานวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ) รพ.พะเยา
รายละเอียดแจ้งผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ให้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวและเข้าทำงานวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ) รพ.พะเยา
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-09-09
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-09-18