แจ้ง ผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ให้ลำดับที่ 1 - 3 มารายงานตัวและเข้าทำงานวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รพ.พะเยา

หัวเรื่องแจ้ง ผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ให้ลำดับที่ 1 - 3 มารายงานตัวและเข้าทำงานวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รพ.พะเยา
รายละเอียด แจ้ง ผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ให้ลำดับที่ 1 - 3 มารายงานตัวและเข้าทำงานวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รพ.พะเยา
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-10-02
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-10-09