รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ นักทรัพยากรบุคคล และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หัวเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ นักทรัพยากรบุคคล และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ นักทรัพยากรบุคคล และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-10-19
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-11-03