รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ

หัวเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ
รายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-10-19
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-11-03