เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หัวเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียดเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-10-01
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)