ใบประกอบการสั่งใช้ยาควบคุมพิเศษ โรงพยาบาลพะเยา

หัวเรื่องใบประกอบการสั่งใช้ยาควบคุมพิเศษ โรงพยาบาลพะเยา
รายละเอียดใบประกอบการสั่งใช้ยาควบคุมพิเศษ โรงพยาบาลพะเยา
1. ยา Albumin 20% ,50 ml
2. ยา Smofkabiven Peripheral injection
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-11-04
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)