ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-11-06
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-11-17