ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการ 2ตำแหน่ง

หัวเรื่องประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการ 2ตำแหน่ง
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-11-10
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-11-18