ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้้อเครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะแบบ 3 มิติ โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้้อเครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะแบบ 3 มิติ โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้้อเครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะแบบ 3 มิติ โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-11-13
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-11-24