ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

หัวเรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-09-28
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)