ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2564

หัวเรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2564
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-11-16
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)