ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน 48 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน 48 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน 48 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-12-30
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)