ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ได้แก่ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพจากเลนส์ ส่องโพร่งจมูกและไซนัส ออกจอภาพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ได้แก่ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพจากเลนส์ ส่องโพร่งจมูกและไซนัส ออกจอภาพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ได้แก่ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพจากเลนส์ ส่องโพร่งจมูกและไซนัส ออกจอภาพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-02-05
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)