ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ได้แก่ IV Set (ผู้ใหญ่) จำนวน 100,000 Set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ได้แก่ IV Set (ผู้ใหญ่) จำนวน 100,000 Set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ได้แก่ IV Set (ผู้ใหญ่) จำนวน 100,000 Set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-02-09
วันที่สิ้นสุดประกาศ2021-02-23