ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานภายใต้โครงการความร่วมมือไทยและญี่ปุ่นด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสุขภาพโลก JICA

หัวเรื่องทุนรัฐบาลญี่ปุ่นการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานภายใต้โครงการความร่วมมือไทยและญี่ปุ่นด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสุขภาพโลก JICA
รายละเอียดสามารถส่งเอกสารใบสมัครขอรับทุน ทาง E-mail atcharaporn.t @nhso.go.th ภายใน 31 มีค.64
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-03-23
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)