ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน ๔๘ ชุด ด้งยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หัวเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน ๔๘ ชุด ด้งยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-03-29
วันที่สิ้นสุดประกาศ2021-04-07