ประกวดราคาซื้อสารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้าตา Intraocular (สารหนืด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องประกวดราคาซื้อสารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้าตา Intraocular (สารหนืด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกวดราคาซื้อสารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้าตา Intraocular (สารหนืด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-04-01
วันที่สิ้นสุดประกาศ2021-04-20