ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 6 มม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องร่างประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 6 มม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดร่างประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 6 มม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-04-05
วันที่สิ้นสุดประกาศ2021-04-09