ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับpfizer ในวันที่ 9-10สค.64

หัวเรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับpfizer ในวันที่ 9-10สค.64
รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับpfizer ในวันที่ 9-10สค.64
https://drive.google.com/file/d/1HnQrjaLj3XrWxSNE_rB_tQH_3F14g6Sf/view?usp=sharing
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-08-08
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)