ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพะเยา

หัวเรื่องประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพะเยา
รายละเอียดประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพะเยา
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-08-11
วันที่สิ้นสุดประกาศ2021-08-20