รายชื่อผู้ประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ วันที่ 20สค.2564

หัวเรื่องรายชื่อผู้ประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ วันที่ 20สค.2564
รายละเอียดหากเจ้าหน้าที่รพ.พะเยาท่านใดมีความประสงค์เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ติดต่อได้ที่งานIC ในเวลาราชการ
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-08-17
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)