ประกาศ ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า (พนักงานราชการ) และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

หัวเรื่องประกาศ ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า (พนักงานราชการ) และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
รายละเอียดตามที่โรงพยาบาลพะเยา ได้ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นั้น
เนื่องจากจังหวัดพะเยาได้มีคำสั่ง ที่ 3104/2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เรื่อง ปรับระดับมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อ 4 ห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค โรงพยาบาลพะเยา จึงขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้น และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-08-20
วันที่สิ้นสุดประกาศ2021-09-30