ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-08-26
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)