ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

หัวเรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-09-08
วันที่สิ้นสุดประกาศ2021-09-30