ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

หัวเรื่องประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
รายละเอียดประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-09-08
วันที่สิ้นสุดประกาศ2021-09-30