ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด)

หัวเรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด)
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-09-09
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)