ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีวบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สายสวนสองช่องแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต)

หัวเรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีวบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สายสวนสองช่องแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต)
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-09-08
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)