ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดโดยบุคลากรผู้สนใจสามารถศีกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.uniserv.cmu.ac.th
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-10-21
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)