ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

หัวเรื่องประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564
รายละเอียดสามารถส่งรายชื่อ เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา ตามแบบฟอร์มเสนอชื่อที่แนบมาพร้อมกันนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถีงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 พร้อมสำเนา File ประวัติและผลงานใส่แผน CD หรือส่งอีเมล์ มาที่ phayaomoph@hotmail.com เพื่อทางสสจ.พะเยา จะรวบรวมส่งไปยังสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-10-21
วันที่สิ้นสุดประกาศ2021-12-03