ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

หัวเรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล
รายละเอียดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 28 ธันวาคม 2564
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-12-21
วันที่สิ้นสุดประกาศ2021-12-28