แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หัวเรื่องแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-01-07
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)