ประชาสัมพันธ์การสรรหาและคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พศ.2565 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1

หัวเรื่องประชาสัมพันธ์การสรรหาและคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พศ.2565 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
รายละเอียดคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พศ.2565 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
โดยเงินรางวัลๆละ 100,000 บาท ส่งเสนอชื่อเข้าคัดเลือกมายังสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-03-21
วันที่สิ้นสุดประกาศ2022-05-09