ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป

หัวเรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-04-12
วันที่สิ้นสุดประกาศ2022-04-22