ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบัญชี

หัวเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบัญชี
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-04-18
วันที่สิ้นสุดประกาศ2022-04-20