ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนิติกร

หัวเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนิติกร
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-04-21
วันที่สิ้นสุดประกาศ2022-04-29