ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) กลุ่มการพยาบาล ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, ตำแหน่งพนักงานเปล และตำแหน่งพนักงานทั่วไป

หัวเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) กลุ่มการพยาบาล ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, ตำแหน่งพนักงานเปล และตำแหน่งพนักงานทั่วไป
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-05-05
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)