ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) กลุ่มงานทันตกรรม ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

หัวเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) กลุ่มงานทันตกรรม ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-05-10
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)