ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย และตำแหน่งพนักงานทั่วไป

หัวเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย และตำแหน่งพนักงานทั่วไป
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-05-10
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)