ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 37 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 37 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 37 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-07-01
วันที่สิ้นสุดประกาศ2022-07-06