ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

หัวเรื่องประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายละเอียด<p>
ประกาศจังหวัดพะเยา<br />
เรื่อง&nbsp; รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป</p>
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ(not set)
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)