ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ประเภทลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งนักโภชนาการ, นักกิจกรรมบำบัด และนักกายภาพบำบัด (วันที่ 12 ตุลาคม 2565)

หัวเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ประเภทลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งนักโภชนาการ, นักกิจกรรมบำบัด และนักกายภาพบำบัด (วันที่ 12 ตุลาคม 2565)
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-10-06
วันที่สิ้นสุดประกาศ2022-10-12