ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (สาขาไฟฟ้า) ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 ตุลาคม 2565

หัวเรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (สาขาไฟฟ้า) ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 ตุลาคม 2565
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-10-11
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)