ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักโภชนาการ, นักกิจกรรมบำบัด และนักกายภาพบำบัด

หัวเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักโภชนาการ, นักกิจกรรมบำบัด และนักกายภาพบำบัด
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-10-19
วันที่สิ้นสุดประกาศ2022-10-26