ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 9 พฤศจิกายน 2565

หัวเรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 9 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-10-20
วันที่สิ้นสุดประกาศ2022-11-09