ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) กลุ่มการพยาบาล ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไป (รายงานตัววันที่ 27 ตุลาคม 2565)

หัวเรื่องประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) กลุ่มการพยาบาล ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไป (รายงานตัววันที่ 27 ตุลาคม 2565)
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-10-21
วันที่สิ้นสุดประกาศ2022-10-27