ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (เรียกรายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565)

หัวเรื่องประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (เรียกรายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565)
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-10-27
วันที่สิ้นสุดประกาศ2022-11-01