ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

หัวเรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-10-27
วันที่สิ้นสุดประกาศ2022-11-08