ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งนักโภชนาการ กลุ่มงานโภชนาศาสตร์ (เรียกรายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565)

หัวเรื่องประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งนักโภชนาการ กลุ่มงานโภชนาศาสตร์ (เรียกรายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565)
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2022-11-01
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)